Jeg har en meget nær venn på 50 år som sier han bruker hasj og har gjort det siden i ungdommen. Ettersom tiden har gått undrer jeg meg på hvor mye han egentlig røyker. Derfor vil jeg gjerne at dere beskriver en typisk, «moderat» hasjrus, og typiske «abstinenstegn». Jeg må legge til at han håndterer livet sitt med ungene sine og jobben sin, jeg er mer bekymret for humørsvingningene…

Kvinne, 40 år fra Rogaland

RUStelefonen svarer:

Virkningen av cannabis er, som ved andre rusmidler, sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø, samt rusdosen. For en som har røkt ofte og mye, er nok virkningene mindre uttalte enn hos en nybegynner. Hasjrusen forandrer sanseinntrykk, samt fornuft og oppførsel. Generelt gir cannabis en mild følelse av opprømthet, lykke, glede og/eller trivsel (euforisk rus), men rusen varierer fra person til person. Brukeren kan bli avslappet eller hyperaktiv, ofte omtalt som «trippy». Personen blir mer oppmerksom på farger, mønstre, musikk og lignende. Hjernens metakognitive evner blir stimulert, som er hjernens evne til å tenke hvordan en skal løse et problem. Brukeren kan oppleve at han får høyere evne til tenkning, og ser selve «tanken bak tanken». Men at dette er en følt og ikke virkelig ferdighet, kan verifiseres via intellektuelle og motoriske tester. Stemningen personen er i kan påvirke opplevelsen og noen får angst, panikk og paranoia. Kortidshukommelsen blir kraftig redusert, personen kan begynne å repetere seg selv, og han/hun kan få problemer med å skille drømmer fra virkeligheten.

For din venn sin del kan det hende at han håndterer dette ganske godt, og at det ikke nødvendigvis er et stort problem for ham. Men dette er vanskelig for oss å svare på, vi kjenner ham ikke. Du nevner jo også noe om humørsvingninger der, og det kan meget gjerne være en konsekvens av hasjbruk.

Abstinenstegn

Følgende abstinenssymptomer er de vanligste ved hasjbruk:
•  Søvnforstyrrelser
•  Kald og varm svetting
•  Øket drømmeaktivitet
•  Muskelverk
•  Hodepine
•  Snue
•  Dårlig mage
•  Irritasjon/humørsvigninger
•  Negative følelser

Vi anbefaler deg å lese litt i de følgende guider om hasjbruk. De er egentlig beregnet på folk som ønsker å slutte selv, men de gir ganske mye informasjon om det du her spør om.

En guide for deg som vil slutte med hasj (pdf, norsk)
En guide for å slutte med hasj (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)

Hvis du vil ha generell informasjon om hasj, finner du det på våre faktasider om rumidler.

Legg igjen en kommentar