Forskjell på rusmisbruk og avhengighet

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x671. jeg lurte på om man er narkoman om man røyker hasj ? la oss si brukeren har brukt stoffe i 6 år, ofte/hverdag.
2. det er jo et narkotisk stoff, men er brukeren narkoman eller bare avhengi ? hva skiller mellom en som er avhengi og en som er narkoman ? narkoman forbinner jeg i ofte med hardere stoffer. som kokain, heroin, o.l. grunnen fprdi jeg spør disse spørsmålene er fordi jeg føler det blir feil oppfattning hva en person er. jeg mener ; ensom er narkoman, som har gått på sterke stoffer, trenger jo mer etterbehandling av pyske og kropp etter siste inntak av stoff. kanskje begynne på metadon etter mang år på heroin, er det det ? mens en som røyker hasj trenger ikke vidre behandling på et annet stoff etter mange år med røyking. det ligger rett og slett i psyken. at man ikke kan være på døden nær vist man slutter på dagen samme som en såm har vært tungt narkoman av stoffe heroin i mange år. hva er forskjell på rusmissbruk og avhengihet ?
Kvinne, 18 fra Sør-Trøndelag

Narkomani er en medisinsk og sosiologisk betegnelse for sykelig trang til å bruke et eller flere narkotiske stoffer. Begrepet «narkotika» benyttes i denne sammenheng om alle stoffer som er oppført på FNs eller det norske helsevesenets narkotikalister, og ikke spesielt om stoffer som virker narkotisk i ordets egentlige betydning (dempende, søvndyssende). Foruten de egentlige narkotika som opioider, barbiturater m. fl. omfatter kategorien derfor også andre rusgivende stoffer som cannabis.

I lys av denne definisjonene kan en person godt sies å være narkoman dersom han/hun er avhengig av cannabis. Det vil i såfall være snakk om en lettere form for narkomani fordi cannabis bæde er mindre fysisk skaldelig og mindre avhengighetsskapende enn for eksempel heroin og kokain.

Det er vanskelig å skille mellom begrepene narkoman og avhengig. I populær språkbruk brukes narkomani ofte om en enhver anvendelse av andre rusgivende stoffer enn alkohol. I medisinsk forstand brukes begrepet om sykelig trang til inntak av rusmidler. Når det gjelder avhengighet kan dette også ofte brukes uten at det er snakk om inntak av noe stoff. Man kan for eksempel snakke om spillavhengighet eller sexavhengighet. Her er det selve atferden som avgjør, uavhengig av om det er snakk om å «putte noe i seg» eller ikke.

Hva er det så som kjennetegner en som er avhengig? Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger det avhengighet («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning. Man trenger mer av et stoff, eller an type handlinger, for å oppnå den samme effekten.
2. Abstinenssymptomer. Man føler ubehag ut utilfredshet ved å ikke få stoffet eller for eksempel når man ikke får spill hvis man er spillavhengig.

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt, eller for eksempel spiller mer enn han/hun hadde tenkt.
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det.

Det neste handler om at rusbruken eller atferden er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid på den han/hun er avhengig av.

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket/atferden har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter.
7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og/eller psykiske skadevirkninger.

Forskjellen på rusmisbruk og avhengighet kan beskrives på noe av den samme måten: Når det gjelder avhengighet kan det som sagt brukes uten at det er snakk om inntak av noe stoff; for eksempel snakke om spillavhengighet eller sexavhengighet. Når det gjelder rusmisbruk, er det ofte slik at man per definijon sier at bruk av illegale stoffer er misbruk. Men det er heller ikke uvanlig å si at rusmisbruk og narkomani er mer eller mindre det samme. Forskjellen er kanskje at man for eksempel ikke ville kalle alkoholisme for narkomani, men heller for rusmisbruk. Denne forskjellen er mer basert på stoffenes juridiske status – alkohol er lov, andre stoffer ikke – og ikke på stoffenes virkning. Medisinsk er det ingen ting i veien for å sidestille alkoholavhengighet med ulike former for narkomani.

Les gjerne mer om avhengighet her og om narkomani her .

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.