paragraf_litenHei! Hvilke kriterier skal til for å kunne ta imot personer til §12 soning ved institusjon og hvem søker en til. Er det Kriminalomsorgen i frihet en søker?
Kvinne, 46 år fra Hordaland

Enkelte innsatte kan ha behov for behandling, bo- og/eller arbeidstrening eller annet som ikke kan gis i fengslene. Straffegjennomføringsloven §12 åpner adgang for at innsatte i visse tilfeller kan gjennomføre straffen i en institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen (tidligere omtalt som «§12-soning»). Dette gjelder særlig personer med rusmiddelproblemer, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer mv.

Ønsker du mer informasjon om dette vil vi anbefaleat du ringer Kriminalomsorgen, Telefon: 22 24 55 01 eller 22 24 55 31.

Legg igjen en kommentar