hei! Jeg og to venniner har et skoleprosjekt om narkotika. I denne forbinnelsen lurte jeg på om dere kunne svare på disse spørsmålene:

1. Hva er egentlig narkotika?

Narkotika er rusmidler som er ulovlige i Norge. All narkotika som er ulovlig finnes på narkotikalisten. Med utgangspunkt i de internasjonale konvensjonene er det Helse- og omsorgsdepartementet, gjennom Statens Legemiddelverk, som fastsetter hva som skal regnes som narkotika i Norge. Med hjemmel i legemiddelloven § 22 er det i narkotikaforskriften av 30. juni 1978 jf narkotikalista, definert kva som skal kjenneteiknast som narkotika.

2. Hva er det værste som kan skje for en narkoman?

Det verste som kan skje for en narkoman er kanskje at vedkommende kan dø av overdose, eller på andre måter som følge av rusmisbruk. Mange rusmiddelavhengige opplever det nok også svært vanskelig dersom venner og familie tar avstand fra dem pga. livsstilen. Enkelte har store økonomiske problemer og opparbeider seg narkotikagjeld. Flere tyr til vinningskriminalitet eller prostitusjon for å kunne opprettholde rusmisbruket.  Noen skader andre i ruset tilstand uten egentlig å ville det. Dette er noen eksempler på hva som kan skje.

3. Hvordan skader narkotika kroppen?

Anbefaler dere å lese om ulike rusmidler på denne siden HER.

4. Hvordan ser narkotikaplanter ut?

Eksempler på noen narkotikaplanter er Cannabisplanten , Opiumsvalmuen  og kokabusken.

5. Hvordan blir man av de enkelte stoffene?

Man deler gjerne de ulike stoffene inn i 3 hovedgrupper: Dempende, sentralstimulerende og hallusinogene. Noen rusmidler går over i to eller tre av disse gruppene. For eksempel er cannabis både et dempende og et hallusinogent rusmiddel. Tar man sentralstimulerende rusmidler blir man ofte veldig oppgiret og får mye energi, føler seg verdensmester i mye. Tar man hallusinogene rusmidler kan man se, oppleve, høre ting som ikke stemmer med virkeligheten. Man får sanseforstyrrelser.

6. Hvordan ser man på noen at de bruker narkotika?

Hvordan man ser på noen at de bruker rusmidler er også forskjellig. Noen ganger ser man det lett, andre ganger er det veldig vanskelig å se det. Man kan blant annet se det på måten de er på, at de endrer atferd, man kan høre det på måten de snakker på, man kan se det på øynene og blikket.

7. Hvor får man tak i narkotika?

Narkotika selges gjerne på gata, men enkelte stoffer eller legemidler kan man også få kjøpt på et apotek, ved hjelp av en resept fra lege

8. Hvor finner man narkotika?

Narkotika selges gjerne på gata, men enkelte stoffer eller legemidler kan man også få kjøpt på et apotek, ved hjelp av en resept fra lege.

9. Hvor holder narkomaner til?

Narkomane, rusmisbrukere holder til mange steder. Noen er i jobb, har hus og familie, noen er bostedsløse og driver gatelangs. Livsstilen er ulik, alt etter hvem de er, hva de bruker og hvordan omgivelsene for vedkommende er i utgangspunktet.

10. Hvor bruker man det?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette. Narkotika blir egentlig brukt over alt. 

11. Hvor ser man at det er tatt?

Se svar 6.

12. Når er narkomaner mest aktive?

Vi er usikre på hva du mener med dette spørsmålet.

13. Når ser man at noen har tatt narkotika?

Se svar 6

14. Når/hvordan ser man at det er tatt overdose?

Les om overdoser på denne siden HER.

15. Når er det lovlig å bruke det?

Narkotika er ikke lovlig å bruke med unntak man har fått resept på det fra lege.

Hadde hjelpet oss veldig mye! Takk på forhond!

Jente, 14 år fra Buskerud

Legg igjen en kommentar