rustlf-logo 75x67Hei
På et spørsmål fra en jente på 14 år, som spurte om hvorfor folk ruser seg, svarte dere bla. «de har lyst på rusopplevelser» https://www.klara-klok.no/wips/37831790/caseId/1550501861 For en 14 år gammel jente betyr det ingen ting. Hvordan skal hun vite hva det går ut på, å ha trang til å ruse seg? Dere ga et svært, svært begrenset svar.
Det er mange grunner til at folk ruser seg første gangen, men avhengighet sa dere ingenting om. Til den 14 år gamle jenta, og til ungdom som ikke vet hva rusproblemer er: Mennesker som ruser seg mer, og kontinuerlig etter den første gangen, er stort sett avhengig. Deres behov for rus, kan sammenliknes med trang etter mat og vann. Et tørstende menneske i en glovarm ørken, kan være like desperat etter vann, som den narkomane etter rus. Uansett grunn til rus, så er det en hovedgrunn til at den vedvarer: Man klarer ikke å leve uten.
Mann, 30 år fra Akershus

Vi er delvis enige med deg. Det jenta spør om, er ikke hvorfor folk begynner å ruse seg, men hvorfor folk ruser seg :»[…] jeg lurte på om dere vet noe konkret, akkurat hvorfor folk ruser seg.» Vi svarer på dette at «det finnes mange ulike årsaker til at folk begynner med rusmidler. Noen av dem kan være: «…». Så der har vi nok lest litt fort, eller antatt at dette er det hun lurer på.

Når det er sagt, mener vi at avhengighet som generelt svar på hvorfor folk ruser seg, blir for snevert. Vi er ikke enige i at «Mennesker som ruser seg mer, og kontinuerlig etter den første gangen, er stort sett avhengig. Deres behov for rus, kan sammenliknes med trang etter mat og vann.»  De aller fleste som prøver illegale rusmidler, som f.eks hasj, blir ikke rusavhengige. Dette at man ruser seg mer og mer, og blir avhengige, gjelder bare en liten andel av folk som prøver. Mange som f.eks. drikker alkohol, gjør det kontinuerlig, f.eks. hver helg til maten, men er ikke avhengige av alkohol. For mennesker er mat og vann en livsnødvendighet. Men det er kun at fåtall av mennesker som bruker rusmidler som vil se på det som en livsnødvendighet.

Legg igjen en kommentar