rustlf-logo 75x67Hva kan man gjøre for å få en rusfri hvis han ikke vil selv?
Kvinne, Akershus

Svaret på spørsmålet ditt om hva man kan gjøre for å få en rusfri som ikke vil det selv, er at dessverre er begrenset. En person som er myndig, som ønsker og ruse seg, står fritt til å bruke eller misbruke rusmidler. Unntakene er gjerne i tilfeller hvor det er fare for at den rusavhengige skal påføre seg selv eller andre skade med fare for at liv går tapt. I slike tilfeller vil det være anledning til å benytte tvang. For å bli rusfri må som oftest den rusavhengige ha et ønske eller en motivasjon for å bli det. Det venner og familie kan gjøre er å støtte opp ved å hjelpe personen i prosessen for å bli rusfri.

Legg igjen en kommentar