rustlf-logo 75x67Er det farlig å blande alkohol med ibux, dulcolax og tolvon sammen? Hva kan skje? Egentlig litt seint å vite nå, men er det farlig?
Kvinne, 26 år fra Akershus

Felleskatalogens pasientutgave anbefaler ikke samtidig inntak av alkohol og ibuprofen (Ibux), fordi det kan gi økt fare for maveblødninger. Når det gjelder bivirkninger i forbindelse med inntak av alkohol og Dulcolax nevnes ingen. Tolvon bør ikke benyttes sammen med alkoholholdige drikkevarer fordi Tolvon kan forsterke effekten av alkohol. Når det gjelder risiko ved å bruke de tre ovennevnte preparatene sammen med alkohol kan vi ikke gi noe sikkert svar på hvor farlig det er. Ved å blande ulike medikamenter kan virkningen forsterkes gjensidig og gi uventet virkning. Ønsker du mer grundig og utfyllende informasjon kan du kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00, den er døgnåpen.

Legg igjen en kommentar