Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Urinprøver og kreatinin

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Går på urinprøver. Har hatt for lite kreatinin i urinen. Gikk med på å ta en prøve som ikke var avtalt på forhånd, og denne var det også for lite kreatinin i. Jeg er helt fortvilet. Jeg har redusert vanninntaket, prøvd å ikke drikke noe og prøvd å bare skylle munnen med vann hvis jeg har følt meg tørst. Ingenting hjelper. Kan jeg være syk? Burde jeg oppsøke legen for en sjekk? Og hva kan jeg evnt gjøre for å bevise at jeg ikke misbruker noe? Ta blodprøve? Det er veldig tungt å ha denne mistanken mot meg hele tiden når jeg vet at jeg ikke misbruker noe. Det føles som en eksamen i urin jeg ikke klarer å bestå. Synes etterhvert at det begynner å bli skikkelig ekkelt å møte opp på legekontoret.

Kvinne, 26 år fra Telemark.

RUStelefonen svarer:

Kreatin finnes naturlig i kroppen. Mesteparten av kroppens lagre med kreatin er å finne i muskulaturen, hvor det fungerer som et energireserve for musklene. En del kreatin utskilles gjennom nyrene i urinen som kreatinin (som er et anhydrid av kreatin – altså kreatin minus vann). Kreatininkonsentrasjonen i blodet (såkalt serum-kreatinin eller s-kreatinin) avhenger av muskelmassen. Referanseområdet for s-kreatinin er vanligvis 45-90 μmol/L for kvinner og 60-110 μmol/L for menn. Nivået stiger imidlertid hvis utskillelsen gjennom nyrene blir nedsatt. Man kan derfor bruke måling av kreatininkonsentrasjonen i blodet som kontroll på nyrefunksjonen.

Kreatinin målt i urin benyttes også som et enkelt mål på konsentrasjon av urinen, ved for eksempel rusmiddelanalyser. Ved rusmiddelanalysene kan unormalt tynn urin vanskeliggjøre analysene og kan indikere manipulert prøve. Inntak av 0,5 – 1 liter vann eller mer vil medføre at kreatinin i urin vil kunne falle ned til omkring 2 – 3 mmol/L over de neste par timene, og dette kan medføre at konsentrasjonen av rusmidler faller under påvisningsgrensen og rapporteres som negative. Det anbefales derfor at man ikke drikker mye vann i timene før man skal avgi en slik prøve.

En økning av serum-kreatinin pga. dårlig nyrefunksjon medfører at mindre kreatinin blir utskilt i urinen. Vi vil derfor anbefale at du får sjekket at ditt s-kreatininnivå ligger innenfor referanseområdet (45-90 μmol/l) for å kunne utelukket dette. Dette kan enkelt gjøres ved de fleste legekontor. Da kreatininkonsentrasjonen i blodet (og i urinen – ved normal nyrefunksjon) stiger ved økende muskelmasse, kan et lavt kreatininnivå også være et uttrykk for liten muskelmasse. Det kan også reflektere et lavt innhold av kjøtt i maten, da s-kreatinin kan øke med inntil 30 % i flere timer etter et kjøttrikt måltid. Konsentrasjonen av s-kreatinin er dessuten ca. 30 % høyere om kvelden enn om morgenen.

I tillegg til urinprøver kan man benytte blod-, spytt- og hårprøver for å påvise narkotikabruk. Stoffer har alltid kortere påvisningstid i blod sammenlignet med urin, og blodprøver benyttes derfor stort sett kun når man ønsker informasjon om hvor mye stoff som er inntatt og påvirkningsgraden. Tiden som stoffer kan påvises i spytt er stort sett de samme som påvisningstiden i blod. Fordelen med analyser av hår er at stoffer kan påvises i lengre tid etter inntak, men ulempen er at denne metoden egner seg dårlig for å påvise enkeltinntak. Stoffene går over fra blodet til hårrøttene og vokser ut med håret, ca. 1 cm pr. mnd. Således kan man også si noe om tidspunktet for når stoffet ble inntatt. Du kan jo evt. foreslå hårprøver som et alternativ til urinprøvene.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo!

Fredag 14.juni stenger tjenesten kl 17