cannabisDeres svar: Gress, eller marihuana, kan spores i urin i ca. 1 uke etter en gangs bruk, og opp til ca. 10 uker ved hyppig og langvarig bruk. Men dette er ca, og varierer fra person til person, og hvor sterkt stoffet er. Du skriver at du har brukt stoffet 4-5 ganger i mars, og altså for 23 dager siden, og da KAN det være at du vil teste positivt på en urinprøve uten at vi kan si det med sikkerhet . Du skriver ikke noe om hvorfor du skal ha møte med politiet, eller hvorfor du skal avgi urinprøve. Hva slags konsekvenser det kan få for deg at du evt. lyver for politiet vet vi ikke, det kommer som sagt an på hvorfor du skal ha møte med dem.
Spørsmål: Jeg skal på møte med politiet fordi de mistenker meg og noen av mine venner for å ha røyka hasj eller marihuana på skolen. men de har ingen slags bevis, det vet jeg. det er noen som har nevnt mitt navn sa politi fyren. så derfor skal jeg ta pisseprøve så jeg kan avkrefte at jeg ikkje har røyka, men det er frivillig da. men vis jeg ikkje tar den så er det nesten opplysende at jeg har røyka. så vis jeg lyver å sier at jeg ikkje har gjort det, så viser det seg på prøvene at jeg har gjort det. hva kan skje da?
Kvinne, 16 år fra Aust-Agder

Det er mulig å bli straffet for dette. Bruk av narkotika berøres av en annen lov, nemlig legemiddellovens § 24: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika.» Et annet spørsmål er hvorvidt politiet velger å bruke ressurser på dette. Det er nok heller reaksjonene fra skolen som vil være hovedsaken her, tenker vi. Hva skolen ev. vil gjøre vil være avhengig av skjønn og av deres reglementer. Politiets mulighet til å kunne kreve blod- eller urinprøver ved mistanke om bruk av narkotika er berørt av straffeprosesslovens § 157: «Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte.»

Det er viktig å merke seg at undersøkelsen ikke skal fremstå som «et uforholdsmessig inngrep», dvs. at den skal være i samsvar med hvor alvorlig lovbruddet er. Dette innebærer at politiet vanligvis ikke vil bruke ressurser på blod- eller urinprøver kun ved mistanke om bruk av narkotika. Du kan ev. referere til denne paragrafen som et argument mot at de skal ta prøve av deg fordi det kanskje kan sies å være et «uforholdsmessig inngrep» i forhold til lovbruddet som er begått.

Legg igjen en kommentar