Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Kjøp av alkohol til mindreårige

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Heisann! jeg er en jente på 17 år som har et spørsmål. la oss si at et par ungdommer under 18 skal på fest og vil ha drikke – de er jo ikke gamle nok til å kjøpe selv, og det er jo ingen som kan selge til dem / kjøpe til dem egentlig. men så sier en gutt i nabolaget at han kan kjøpe drikke til ungdommene, bare de sier fra hva de vil ha og gir penger. jeg vet at dette selvfølgelig er ulovlig, men hvordan er strafferammene rundt dette? straffes «langeren» med store straffer, og ikke minst har de mindreårige også begått et lovbrudd? det står ingen steder i loven at det er ulovlig for mindreårige å motta alkohol eller å innta alkohol (med unntak fra offenlige steder.) Og hva om politi/vekter er i tvil? det kunne se ut som om han kjøpte til de mindreårige, men egentlig holdt de bare posene, hvordan blir det da? jeg lurer også på om politiet må si i fra før de eventuelt sender brev / ringer de mindreåriges foresatte? sier seg selv at noen nær meg sitter i en knipe nå – så lurer litt på retningslinjene rundt dette. Takk!
Jente, 17 år fra Buskerud

Hvordan er strafferammene?
Utdrag fra alkohollovens § 1-5 Aldersgrense:
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

Videre kan man lese i § 10-1 Alminnelige bestemmelser om straff:
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Vi vil anta at det i tilfellet du nevner vil bli snakk om en bot. Det står, som du sier, ingen steder i loven at det er ulovlig for mindreårige å motta alkohol eller å innta alkohol. De mindreårige har derfor ikke begått et lovbrudd ved å motta alkoholen.

Hva om politi/vekter er i tvil?
Dette er jo et ganske snedig spørsmål, da. Det kunne kanskje se ut som ut som om de mindreårige bare holdt posene. Men denne typen tilfeller – hvor det er skjønn involvert – er politiet ganske vant til å hanskes med. De ville jo ha snakket med både de mindreårige og den antatte langeren. I løpet av en slik samtale vil det ganske sikkert komme for dagen hva som egentlig har skjedd. F.eks. kunne de snakke med hver og én av dere på egenhånd og ganske raskt lukte lunta.

Må politiet si i fra før de eventuelt sender brev/ringer de mindreåriges foresatte?
Vel, det er i alle fall trolig at de ville si fra. De ville nok si «dette er det nok best vi snakker med dine foresatte om.» Hvis politiet har tid eller anledning, ville de kanskje til og med bli med til de mindreåriges foresatte og ta en prat. Dette er igjen et spørsmål om skjønn og tid/ressurser. Det er ikke uvanlig at ungdom på 17 år prøver å drikke, og politiet vil jo ikke være ute etter å «ta» en 17-åring for dette. Uansett kan det være bra for 17-åringer og deres foresatte og ta en prat om alkohol og hva slags kjøreregler man skal ha angående det.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.