Forvaltningsnivåene

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Kan dere forklare forskjellen på helsedirektoratet og sosial og helse departementet, og etaten og hva har de med rus å gjøre…?
 Kvinne fra Oppland

Slik ser den utøvende statsmakt ut:

Kongehuset, Regjeringen, Departementene, Direktorat og tilsyn, Ombud utnevnt av regjeringen.

Vi har forskjellige FORVALTNINGSNIVÅER i Norge, statlige og kommunale. Helse- og omsorgsdepartementet har flere direktorat under seg, deriblandt Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under både Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Direktoratet blir etatsstyrt av Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal sikre at vedtatt politikk blir iverksatt på helse- og omsorgsområdet. Det betyr at den ruspolitikken som politikerne har vedtatt, skal Helsedirektoratet sørge for blir iverksatt. Sentrale oppgaver er rusforebyggende arbeid, forvaltning av alkoholloven og å bidra til kvalitetsutvikling i behandlings- og tjenestetilbudet. Direktoratet har også eit «følgje-med-ansvar» i forhold til utviklingen på rusmiddelområdet, og har en sentral rolle i gjennomføringa av Opptrappingsplanen for rusfeltet som ble lansert høsten 2007. Kommunale etater, f.eks rusmiddeletaten, skal sørge for at innbyggere med rusproblemer får et bo-og behandlingstilbud, og evt. andre tiltak som arbeid og aktivitet, og som igjen er i tråd med den ruspolitikken styresmaktene har vedtatt.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.