Hvor lenge må man vente med å ta Subutex etter man har tatt Dolcontin?
Kvinne, 30 fra Hordaland

Dolcontin er et morfinstoff, et depotpreparat, som avgis langsomt og virker lenge. Retningslinjene er som for overgang til metadon, men rask overgang vil kunne gi abstinenser. Man må må derfor ha tilstrekkelig lavt nivå, og det bør være minst 24 timer mellom siste inntak av  Dolcontin til inntak av Subutex.

Legg igjen en kommentar