«50mg of pure amphetamine can be toxic for a non-tolerant user» Hvordan vet man om man er «non-tolerant»?
Mann, 16 år fra Buskerud

«Non.tolerant» betyr at man ikke har brukt stoffet før, eller at det er svært lenge siden. Altså at man ikke har opparbeidet toleranse for stoffet. Størrelsen på misbrukerdosen er avhengig av inntaksmåten, og ligger mellom 20 og 150 mg. Det er svært sjelden at amfetamin er rent. Som regel inneholder det div. fyllstoffer for at produsent skal tjene mer.Virkningen av amfetamin, som av andre stoffer, avhenger av mengden, tidligere stofferfaringer (toleranse), omstendighetene som stoffet tas under mm. Amfetamin påvirker hjernen, men også hjertet, lungene og andre organer. Dersom man er disponert for f.eks.hjerteproblemer, kan en enkelt amfetaminrus gi hjerteinfarkt. Og om man er disponert vet man som regel ikke på forhånd. Du kan lese mer om amfetamin på Folkehelseinstituttes faktaark.

Legg igjen en kommentar