I forbindelse med barnevernet skal jeg på urinprøve for narkotiske stoffer. kan labratoriumet skille mellom inntak av blåvalium og sobril. sobril får jeg på resept.
Kvinne, 24 år fra Akershus

Begge medikamentene tilhører gruppen benzodiazepiner og vil gi positivt utslag dersom en urinprøve tester for dette. I tillegg vil noen tester også avdekke hva slags type benzodiazepin som er inntatt. Valium og Sobril inneholder ulike virkestoffer (henholdsvis diazepam og oxazepam), og testes det for begge typer, vil et laboratorium enkelt kunne skille mellom disse. Du skal orienteres om hva du testes for.

Legg igjen en kommentar