Kan jeg bestille planter fra Urtelisten på Internett?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvordan er loven for ting på urtelisten? Altså rusmidler som ikke er på narkotikalisten? Hvis men får tilsendt noe som klassifiseres som L på urtelisten, vil det bare bli returnert, eller vil det komme en forespørsel om resept eller lignende? Og hvorfor skal alt man kan ruse seg på settes på narkotika- eller urteliste? Og hvis man skal bestille noe på urtelisten hvordan får man tillatelse? Er det en grense på hvor mye man kan få? Om man bestiller noe på urtelisten klassifisert som L og man opplyser om hva pakken inneholder vil det komme igjennom da, eller vil det bare bli sendt tilbake, eller kommer det brev? PS: Har tollen samme tjeneste som dette, hvor man kan stille spørsmål som jeg gjør nå?
Gutt, 17 år fra Telemark.

Urter som ikke er listet som handelsvare (H) i Urtelisten er regulert som legemidler. Det er tillatt å kjøpe legemidler via Internett, hvis følgende betingelser er oppfylt:

– Legemiddelet er til eget personlig bruk (dvs. medisinsk bruk til seg selv).
– Legemiddelet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet. 
– Innførsel av legemidler pr. post er kun tillatt fra land innenfor EØS, og man kan maksimalt innføre en mengde som svarer til høyst tre måneders forbruk. Slik import er ikke tillatt for personer under 18 år.
– Legemidler som inneholder stoffer som anses som narkotika eller dopingmidler er ikke tillatt å innføre. 
– Den som innfører legemidler må kunne dokumentere overfor tollvesenet at legemidlene er innkjøpt på lovlig måte og at legemidlene er til eget medisinsk bruk (for eksempel ved resept eller legeerklæring).

Du kan lese mer om retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk på hjemmesidene til Statens legemiddelverk.

For å kunne innføre urter som er listet som legemidler (L eller LR) på Urtelisten må du altså kunne dokumentere at de innkjøpt på lovlig måte og at legemidlene er til eget medisinsk bruk. Du må dessuten være over 18 år. Og du kan kan maksimalt innføre en mengde som svarer til høyst tre måneders forbruk. Det er dessuten verdt å merke seg at urter med en farmakologisk virkning (noe som gjelder alle urter med en eller annen form for rusvirkning), men som ikke står oppført på Urtelisten automatisk er å regne som legemidler.

Tollvesenet har nok ingen spørsmål og svar tjeneste på sine hjemmesider slik som RUStelefonen, men du kan kontakte deres infosenter på telefonnummer: 0 30 12. Her finner du dessuten en oversikt over ulike e-postadresser du kan benytte for å kontakte Tollvesenet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.