Hei !
Sitter å skriver prosjekt oppgave om rus… trenger å vite om det defineres som en sykdom eller ikke. Og hvor kan jeg få svar eventuelt..
Kvinne, 18 år fra Buskerud

Rusreformen, som trådte i kraft 1. januar 2004, betyr at behandling for rusmiddelmisbrukere blir regulert av den generelle helselovgivningen, og at rusmiddelmisbrukere kommer inn under pasientrettighetsloven ved anvendelse av denne typen tjenester. Pasientrettighetsloven innebærer blant annet at rusmiddelmisbrukere vil kunne ha:

– Rett til nødvendig helsehjelp, §2-1
– Rusmiddelmisbrukere som henvises for sitt misbruk vil ha rett til vurdering innen 30 virkedager etter at henvisningen er mottatt, §2-2
– Rett til å få en fornyet vurdering, §2-3
– Rett til å velge behandlingssted, §2-4
– Rett til å få utarbeidet Individuell Plan, §2-5
– Rett til medvirkning og informasjon etter pasientrettighetsloven kapittel 3, regler om samtykke etter kapittel 4 og rett til journalinnsyn etter kapittel 5

Rusreformen innebar også at institusjoner som tilbyr spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk nå vil være helseinstitusjon etter spesialisthelsetjenesteloven og være omfattet av de rettigheter og lover som gjelder for disse.

Legg igjen en kommentar