Hvordan er der å nyte alkohol når man går på antibiotika for en infeksjon.
Kvinne,43 fra Akershus

I moderate mengder skal det ikke ha noen betydning om du nyter alkohol i forbindelse med en antibiotikakur. Men vi anbefaler deg å lese pakningsvedlegget for medikamentet nøye. Man skal i utgangspunktet være klar over at alkohol kan bidra til å svekke immunapparatet og dermed øke risikoen for å få eller forverre infeksjonssykdommer. Enkelte medikamenter som brukes i behandling av in feksjonssykdommer (i Norge gjelder dette Flagyl) hemmer et enzym som bryter ned alkohol, og man får dermed en effekt som ligner den man får av Antabus (legemiddel som brukes som avvenningsmiddel ved alkoholisme). Dette kan føre til svært ubehagelige bivirkninger, som pustevansker, blodtrykksfall, økt hjerteaksjon, økt belastning på hjertet med mer.

Legg igjen en kommentar