rustlf-logo 75x67Har hørt at det finnes alt mulig av fyllstoffer som plastikk og terpentin i hasj. Stemmer dette, og i så fall, kjenner myndighetene omfanget av det? Hvordan ser jeg forskjell på hasj som ikke er tilsatt slikt og dårlig hasj?
Mann, 26år fra Oslo

Såvidt vi vet har slike tilsetningsstoffer aldri blitt påvist ved analyser hos Kripos eller andre laboratorier i Norge. Tilsetning av plast og terpentin vil vanskeliggjøre bruk og redusere muligheten for salg, og er neppe førstevalg hos produsentene. Derimot er det registrert enkelte beslag av hasj som har vært karakterisert ved svært lavt innhold av THC – 1 % og under. I noen av disse tilfellene viste det seg at beslagene var andre planteharpikser som basis, og som var blitt tilsatt litt THC-ekstrakt utvendig. Dette er en modus som er kjent og publisert. Atypiske reaksjoner ved bruk av illegale stoffer må en alltid være forberedt på. Å se forskjell på ren vare og stoff som er tilsatt noe er som regel ikke mulig, da stoffet varierer sterkt i utseende alt etter hvor det er produsert.

Legg igjen en kommentar