rustlf-logo 75x67Hvorfor drikker jenter mere enn gutter?
Mann, 14 år fra Buskerud

Det viser seg at jenter i alderen 15-20 oftere har prøvd alkohol enn gutter. Det er ikke lett å gi noe entydig svar på årsakene til dette. Dette er en ny trend, som kan ha sammenheng med at jenter generelt har fått et mer likt rusmønster som gutter. Hvorfor det er slik har mange og sammensatte grunner. En ting til som kan være spørsmål, er om jenter egentlig drikker mer enn gutter. For selv om jenter i alderen 15-20 oftere har prøvd alkohol enn gutter, betyr ikke det det samme som at jenter drikker mer enn gutter. Det betyr bare at det er flere i den alderen som har prøvd alkohol. Det beste vil nok være å lese om dette på www.sirus.no, hvor det finnes mye informasjon om unge og rusvaner. Hvis dette er til en skoleoppgave, anbefaler vi også våre artikler under ”veiledning til skoleoppgaver.

Legg igjen en kommentar