rustlf-logo 75x67Hva skjer med ungdom når de tar rus?
Kvinne fra Akershus

Rus kan være så mye, det er både lovlige (alkohol) og ulovlige rusmidler (narkotika). Men det som gjelder for alle rusmidlene er at de gir en rus. Rus er en tilstand som inntrer etter bruk av rusmidler, karakterisert av hevet stemningsleie (eufori), kritikkløshet, nedsatt dømmekraft, nedsatt feilkontroll, økt impulsivitet, konsentrasjonssvekkelse og eventuelt svikt i innlæringsevne og hukommelse. Betegnelsen brukes også når lignende symptomer inntrer etter naturlige stimuli.

Du spør hva som skjer med ungdom når når de ruser seg, dette gjelder både unge og voksne. Det som er en forskjell er at ungdom har en større sårbårhet (man er ikke ferdig utviklet og ulike rusmidler påvirker sentralnervesystemet) når det gjelder rus, og jo yngre man er når man begynner med ulike rusmidler, jo større er faren for problemer med det senere i livet. Du kan lese mer om ulike rusmidler her.

Legg igjen en kommentar