Hei. Jeg lurer p, siden poppers er et reseptbelagt legemiddel i Norge, vil bestilling av dette via internett (dog fra en side som man vet er sikker fra erfaring av bestillinger av andre varer) være straffbart? Dette til tross for at det faktisk er i sirkulasjon, og ikke er klassifisert som narkotika? Hvor kan man evt henvende seg for svar på dette?
Mann, 21 år fra Finnmark

Poppers er en populær benevnelse på stoffgruppen alkylnitritter. Det er riktig, som du skriver, at alkylnitritter ikke står på naktotikalisten, men er regulert som legemidler. Det er tillatt å kjøpe legemidler via internett, hvis følgende betingelser er oppfylt:

– Legemiddelet er til eget personlig bruk (dvs. medisinsk bruk til seg selv).
– Legemiddelet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet.
– Innførsel av legemidler pr. post er kun tillatt fra land innenfor EØS, og man kan maksimalt innføre en mengde som svarer til høyst tre måneders forbruk. Slik import er ikke tillatt for personer under 18 år.
– Legemidler som inneholder stoffer som anses som narkotika eller dopingmidler er ikke tillatt å innføre.
– Den som innfører legemidler må kunne dokumentere overfor tollvesenet at legemidlene er innkjøpt på lovlig måte og at legemidlene er til eget medisinsk bruk (for eksempel ved resept eller legeerklæring).

Du kan lese mer om retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk på hjemmesidene til Statens legemiddelverk.

Legg igjen en kommentar