Jeg har vært inne og sett på nettsidene deres noen ganger nå, og utover nøytral og god informasjon er det noe jeg finner svært betenkelig. Helt konkret gjelder dette at unge kan gå inn og få kvalifisert veiledning på hvordan de kan «lure» omgivelsene mht urinprøver bl.a. Skjønner for så vidt at dere gjerne vil ha en profil «uten pekefinger», men det må vel gå en etisk grense et sted? Jobber selv i rusomsorgen, og tenker at vi som voksne har et ansvar.
Kvinne, 42 år fra Møre og Romsdal

RUStelefonen tilstreber å gi nøytral informasjon til dem som henvender seg til oss. Nøytral informasjon, uten pekefinger, vil kanskje av noen oppleves som brukerveiledning og etisk problematisk. Vi er ikke kjent med at vi har gitt hjelp til å ”lure” omgivelsene med urinprøver. RUStelefonen jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre informasjonen vi gir ut. Vi er takknemmelig hvis du har anledning til å gi oss en referanse til stedet du har lest om luring med urinprøver.

Legg igjen en kommentar