rustlf-logo 75x67Hei. Siterer et svar jeg fant på siden angående straff for narkotikabesittelse. «Vanlig straffeutmåling for besittelse av brukerdoser (under 10 gram ) med hasj i Norge er forenklet forelegg, altså en bot.» Dette er da vitterlig feil, er det ikke? Så vidt jeg vet kan ikke politiet (ennå, og dessverre) gi ut forenklede forelegg i andre tilfeller enn ved små forseelser, som innførsel av alkohol i toll og mindre trafikkutskeielser. Forenklede forelegg er bot på stedet som ikke på noen måte vil vises på attest (ikke engang den uttømmende.) Forelegg på sin side blir stående på attest i to år og alltid på den uttømmende. Men det er vel slike vanlige forelegg som er vanlig å gi ved besittelse/bruk av narkotika, selv ved små doser? På forhånd takk. PS: Det var vel for øvrig en debatt som pågikk for ikke mange år siden, hvor det hadde blitt fremlagt forslag om å kunne skrive ut forenklede forelegg ved små narkotikaforbrytelser for å spare ressurser? Hvordan gikk den? Det ble plutselig stille.
Mann, 21 år fra Sør-Trøndelag

Du har helt rett, her har vi blandet sammen forelegg og forenklet forelegg. Forelegg havner i det såkalte bøteregisteret, mens dette ikke er tilfellet for forenklede forelegg. Grensen for forelegg ligger for øvrig på 10- 15 gram for hasj, og en forutsetning for forelegg er at det er snakk om erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning. (Selv om en politijurist vi har snakket med kunne fortelle at politiet ikke legger så stor vekt på dette). Hvordan det gikk med debatten om å skrive ut forenklede forelegg ved små narkotikaforbrytelser, er vi ikke sikre på. Den debatten stilnet hen og ble borte, som du sier. Vi foreslår at snakker med politiet om dette – de er nok best skikket til å svare deg på det. Du kan ringe dem på 02800. Eller se på nettsidene deres.

Legg igjen en kommentar