rustlf-logo 75x67Hva gjør Neurontin og Metoprolol med kroppen?
Kvinne, 19 år fra Akershus

Metoprolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere. Preparatet påvirker hjertet slik at det slår saktere og pumper mindre blod per minutt. Dette fører til mindre arbeid for hjertet og oksygenbehovet minsker. Mindre arbeid for hjertet gir færre anfall av angina pectoris (hjertekrampe) som skyldes overanstrengelse av hjertemuskelen. Metoprolol Mylan senker også høyt blodtrykk. Vanlige bivirkninger: Tretthet, hodepine, svimmelhet, kalde hender og føtter, lav puls, uvelhet, brekninger, diaré, forstoppelse.

Neurontin brukes til å behandle: Ulike former for epilepsi (anfall som i begynnelsen begrenser seg til å omfatte visse deler av hjernen, uavhengig av om anfallet sprer seg til andre deler av hjernen eller ikke). Svært vanlige bivirkninger ved Neurontin. (som kan oppstå hos flere enn 1 av 10 pasienter): Virusinfeksjon. Søvnighet, svimmelhet, mangel på koordinasjon. Tretthet, feber.

Du kan søke på de ulike medikamentene her.

Legg igjen en kommentar