rustlf-logo 75x67Jeg ønsker å hjelpe en venn. Vil at han skal få hjelp til avvenning. Hva gjør jeg?
Kvinne, 34 år fra Akershus

Det er ikke så lett å hjelpe din venn hvis ikke han vil hjelpe seg selv, eller har noe ønske om å endre livsstil eller kutte rusbruken på noen måte. Alternativet er at du snakker med han og forteller hva det gjør med deg, hvorfor du er bekymret og hva det eventuelt kan gjøre med vennskapet deres. Ut ifra det må du ta konsekvensene. Det er vanskelig å forandre han, det må han gjøre selv. Venner kan motivere hverandre og backe hverandre, men ikke gjøre jobben for hverandre. Hvis han er motivert for endring, kan det være lurt å kontkate fastlegen eller en ruskonsulent gjennom NAV, og få en henvisning til behandling. Dere får også mer informasjon om behandling og henvisningsrutiner ved å kontakte www.frittsykehusvalg.no på telefon 800 41 004. Det er også viktig at du gjør ditt for ikke å bryte med egne mål og grenser. Om det innebærer mindre tid med din venn, kan det være prisen du må å betale. Det er ikke egoistisk å kutte ned på vennskap hvis det fører til at man bryter med egne verdier og målsettinger i livet, men det kan være vanskelig.

 

Legg igjen en kommentar