Jeg har egentlig aldri brukt noen rus middler men jeg lurer på om hvor mange persone har brukt rus i norge på de siste 5 årene? 🙂
Mann, 13 år fra Akershus

Det foreligger ikke noen pålitelig oversikt over antall rusmiddelmisbrukere i Norge. Grunner som kan nevnes er at det eksempelvis ikke er entydig hvordan en skal definere hva som er bruk og hva som er misbruk. Det ikke er noen instans som fører register verken når det gjelder alkohol- eller stoffmisbrukere.

Man kan heller ikke si noe eksakt om hvor mange personer som har brukt rusmidler (vi tar utgangspunkt i narkotika) de siste fem årene. Men vi kan vise til ulike statistikker som kan si noe om hvor stor prosentandel av de mellom 15 – 20 som har brukt rusmidler fra og med 2004 til og med 2008. Gjennomsnittet på bruk av de ulike stoffene er:
Cannabis; 12,6 %
Sniffestoffer; 4,84 %
Amfetamin ol. stoffer; 3,22 %
Kokain; 2,14 %

Du kan lese mer om de andre stoffene på denne siden her.

Legg igjen en kommentar