Er det noen grense for hvor lenge man kan gå på metadon, før man må begynne å trappe ned?
Kvinne, 50 år fra Oppland

Nei, det er i utgangspunktet ingen grenser for dette. Metadonbehandling i regi av LAR har oftest hatt preg av svært langvarig behandling, for mange livslang. Det er mange grunner til dette. For mange tidligere misbrukere som har erstattet heroin med metadon, kan det å slutte med metadon være vanskelig. Man kan få abstinenssymptomer når metadondosen reduseres brått, og på grunn av den lange virketiden til metadon, vil abstinensen vare lenger enn etter bruk av for eksempel morfin og heroin. På den annen side vil det aldri være «for sent» å begynne en nedtrapping, så lenge man gjør dette i samråd med LAR, og ikke gjør det for fort. Du kan lese mer om metadon her.

Legg igjen en kommentar