Hei, jeg går i 7.klasse! vi driver med et story line prosjekt om rusmissbruk og alkohol! er alkohol giftig?
Kvinne, 12 år fra Buskerud

Alkohol (som eks. øl, vin, brennevin og sprit ) har en viss giftighet. Kroppen reagerer på alkohol når man drikker det, og kroppen begynner å skille det ut igjen med en gang. Men det går saktere å skille det ut av av kroppen enn å få det inn i kroppen, det er derfor man kan bli fulle og dårlige av å drikke det. Drikker man for mye alkohol, vil man få høy promille. Promille er en måleenhet på hvor mye alkohol man har i blodet. Hvis man har drukket så mye at man har en promille på 3 eller mer, kan det være dødelig. På den måten kan man si at alkohol er giftig, fordi kroppen reagerer med å bli dårlig og at det ved store mengder er dødelig.

Her er det store individuelle forskjeller, men som en tommelfingerregel gjelder:
– Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket.
– Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.
– Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.
– Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelses- problemene øker med stigende promille.
– Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

Legger ved en link til en side her der du kan lese mer om alkohol og en side her der du kan lese mer om utregning av promille.

 

Legg igjen en kommentar