rustlf-logo 75x67Vises vallergan på urinprøver?
Kvinne, 32 år fra Buskerud

Det er nok mulig å se Vallergan på en urinprøve. Men dette kommer an på hvilken type prøve man tar. På immunologiske prøver som benyttes både til hurtigtester/strips og screening, påvises bare de stoffene de er lagd for å påvise. På disse prøvene er det lite trolig at de ser etter Vallergan. Mer info om immunologiske prøver finner du her

Andre prøvemetoder, som væskekromatografi med massespektrometri (LC-MS) og gasskromatografi med massespektrometri (GC-MS), kan i prinsippet påvise hva det skulle være, så sant de som analyserer prøveresultatene klarer å finne ut hvilket stoff som matcher.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette, kan du kontakte Folkehelseinstituttets divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, på tlf 21 07 78 48 eller e-post rettstoks@fhi.no.

Legg igjen en kommentar