Hvis man kjører i beruset tilstand, og man dreper en person hva blir da straffen? hvis promillen er på 1.5 +
Jente, 16 år fra Oslo

I Straffelovens § 239 kan man lese at: «Den som uaktsomt ved bruk av våpen, ved motorvogn eller på annen måte forvolder en annens død, straffes med fengsel inntil 3 år eller under særdeles skjerpende omstendigheter inntil 6 år. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes.»

Det er grunn til å tro at det å kjøre i beruset tilstand vil kunne komme inn under bestemmelsen om særdeles skjerpende omstendigheter.

Legg igjen en kommentar