rustlf-logo 75x67Kan sopp av typen spiss fleinsopp og generelt magic mushrooms komme fram på en urinprøve? og hvor lenge sitter det eventuelt i kroppen og urinen?

Mann, 18 år fra Akershus

Dette spørsmålet stilte vi nylig til Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, og svaret vi fikk var at de ikke gjør rutinemessige analyser av dette stoffet (som ganske riktig er psilocin). Du kan se om du finner det i Blåboka, som er liste over de analysene som Fürst medisinske laboratorium  tilbyr rekvirentene. Den inneholder et sammendrag av de viktigste opplysningene om hver analyse. Du kan ev. også ringe Fürst og spørre dem om de analyserer for dette. Nummeret er 22 90 95 00.

Legg igjen en kommentar