Jeg har en kamerat,(tildigere kjæreste) som lider av Schizofreni, og han doper/ruser seg med all slags stoffer (nesten ihvertfall). Mitt spørsmål er da om det varer hele livet (dopingen/rusingen) eller om det er bare en ungdomsfase i den sykdommens liv? Jeg gir opp snart, noe må da hjelpe?:)
Kvinne, 17 år fra Vestfold

Hvor lenge kameraten din kommer til å ruse seg på de ulike stoffene er umulig for oss å si. Noen slutter å ruse seg på ulike rusmidler etter en kort stund, mens andre holder på lenger. Noen utvikler etterhvert et rusproblem, og noen utvikler en avhengighet.

Kanskje du kan spørre kameraten din om hvorfor han ruser seg, uttrykk gjerne din bekymring til kameraten din og hvorfor du synes det er trist at han ruser seg. Hvis han ruser seg fordi han har problemer med å takle sykdommen, eller fordi han synes livet er vanskelig på andre måter, kan du prøve å motivere han til å prate med noen voksne om dette. Siden han har scizofreni er han trolig i kontakt med hjelpeapparatet, da kan det være en ide’ for han å prate med dem om rusproblematikken, eller de underforliggende problemene. I og med at han er over 16 år har helsepersonell taushetsplikt. Andre alternativer kan være fastlegen, helsesøster, helsestasjon for ungdom, en utekontakt eller andre voksne han eventuelt måtte kjenne. Kanskje det kan være godt for deg også å prate med noen voksne om dette, i tilfelle er alternativene ovenfor, alternativer for deg også.

Legg igjen en kommentar