Hvilke tiltak kan senke alkoholkonsumet i befolkningen?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Finnes det tiltak mot alkohol, som skal senke antallet av folk som drikker? (Skoleprosjekt.)
Gutt, 14 år fra Rogaland.

Det finnes veldig mange tiltak som er ment å begrense alkoholkonsumet i befolkningen, og på mange måter kan man si at dette er målet for hele den norske alkoholpolitikken. Når man snakker om rusforebygging, er det som oftest snakk om strategier som begrenser etterspørselen etter rusmidler (slik som for eksempel holdningskampanjer, skoleprogrammer, og lignede). Mange ser ut til å glemme at kontroll-politiske tiltak som tilgjengelighetsbegrensninger, er svært viktige forebyggingsstrategier. Det er godt dokumentert at alkoholens tilgjengelighet påvirker konsumnivået (hvor mye alkohol som drikkes) og omfanget av alkoholrelaterte skader. En vesentlig innstramming i antall salgs- og skjenkesteder vil med all sannsynlighet gi gunstige forebyggingseffekter på dette området. Tilsvarende gjelder også for begrensning av salgstider i butikkene og skjenketider på serveringsstedene. Andre effektive alkoholpolitiske virkemidler er avgifter (slik at prisen på alkoholen blir høyere) og forbudet mot å reklamere for alkohol.

Mye av den rusforebyggingen som foregår i skolen dreier deg om å redusere etterspørselen etter rusmidler blant ungdom. I denne sammenhengen har det vist seg at strategier som forsøker å påvirke det sosiale miljøet i retning av mindre bruk av rusmidler (såkalte sosial-kognitive strategier), har vært de mest effektive. Unge & Rus er et eksempel på et skolebasert forebyggingsprogram som benytter seg av slike strategier. Selv om det mest uttalte målet med slike forebyggingsprogrammer er å utsette alkoholdebut (altså tidspunktet for når ungdom begynner å drikke alkohol), så tenker man nok også at dette vil føre til et lavere alkoholkonsum blant ungdommene når de først begynner å drikke.

Om du ønsker mer informasjon
Denne artikkelen hos Forebygging.no forteller mer om ulike strategier i rusforebyggende arbeid. Denne artikkelen hos Forbundet mot rusgift forteller mer om ulike politiske virkemidler som kan settes i gang for å begrense alkoholkonsumet i befolkningen og skader av alkoholbruk. God rusforebygging er et temamagasin om alkoholforebygging utgitt av Helsedirektoratet, som forteller om hva kommunene kan gjøre i forhold til dette.

Lykke til med oppgaven!

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.