Er det aldersgrense på herbal shisha til vannpipe : uten tobakk, nicotin og tjære?
Gutt, 13 år fra Akershus

Da dette produktet ikke inneholder tobakk, er det trolig ikke regulert av tobakksskadeloven. I tobakksskadelovens § 11 om aldersgrenser står det imidlertid. ”Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer eller imitasjoner som kan oppfordre til bruk av slike varer, til personer under 18 år.” Det er mulig at denne typen Herbal Hookah Molasses kan oppleves som en imitasjon som kan oppfordre til bruk av vanlig vannpipetobakk, og i så fall har den 18årsgrense.

Et annet spørsmål er om produktet i det hele tatt er lovlig for salg i Norge. Det har ikke lyktes oss å finne ut hvilke urter dette produkter inneholder, men i Norge er det slik at urter som ikke er oppført som handelsvare på den såkalte urtelisten, automatisk er å regne som et legemiddel. Og innførsel, anskaffelse, oppbevaring og utlevering av legemidler er ikke tillatt uten særskilt godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Legg igjen en kommentar