RUStlf logo
Kan en overdose på Serequel, Sobril og Imovane være dødelig??

Kvinne 25, Oppland

Om Seroquel sier Felleskatalogen at «Det er svært sjeldent rapportert overdose med Seroquel alene, som har resultert i død, koma, eller QT-forlengelse.»

Om Sobril kan man lese at «Overdosering av oksazepam er normalt ikke livstruende med mindre den er kombinert med andre CNS-depressive stoffer inkl. alkohol.»

Om Imovane kan man lese at «Overdosering antas ikke å være livstruende hvis ikke det samtidig er inntatt andre CNS-dempende midler, inkl. alkohol.»

Dette betyr at bruk av ett av medikamentene alene neppe er livstruende, men at en overdose av en kombinasjon av disse kan være det. Vi vil uansett anbefale deg å drøfte bruken av disse medikamentene med legen din.

Legg igjen en kommentar