RUStlf logo
Hei. Jeg har brukt heroin hver dag omtrent 1,5 år. Jeg har vært på to behandlingsopplegg. Det har ikke virket. Jeg har jobb og jeg mister den hvis jeg ikke får hjelp i form av legemidler. Mine spørsmål er: Hvordan kan jeg få Metadon (så raskt som mulig). I mellomtiden så bør jeg nesten få dolcontin ikke sant? Jeg har ikke lyst å miste jobben. Vær så snill svar.

Mann 31, Oslo

Dersom du ønsker metadon, må du søkes inn i LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Både sosialtjeneste og fastlege kan søke deg inn. Det betyr at det første du bør gjøre er å ta kontakt med en av disse. Man befinner seg nå i en periode mellom gamle og nye retningslinjer, noe som gjør det litt komplisert å si noe sikkert om hva som skal til for å få et slikt tilbud. De gamle retningslinjene kan du lese på LAR ØSTs internettsider, mens utkast til nye retningslinjer, som man antar skal iverksettes i løpet av 2010, finnes på Helsedirektoratets sider. I praksis er det slik at det er de gamle retningslinjene som gjelder, men det gjøres allerede en del unntak, blant annet i forhold til alderskriteriet og i forhold til krav om medikamentfri behandling. I tillegg viser det seg i praksis at det ikke er et krav om verken individuell plan eller tiltaksplan ved innsøkning til LAR, men at de ønsker en kortfattet beskrivelse av hva man ønsker med sin rehabilitering. Uansett vil det stilles krav om at du er opiatavhengig, noe som for de fleste innebærer en til dels langvarig heroinavhengighet. Det er en fordel at du så tidlig som mulig, gjerne før eller i det du søker, har klar en fastlege som er villig til å ta ansvar for den medikamentelle oppfølgingen, herunder forskrive LAR-medikamentet. Videre en det en fordel om utleveringssted (av LAR-medikament) er klart på forhånd. Når det gjelder valg av medikament, er buprenorfin, og da aller helst Suboxone, førstevalget. Forskrivning av såkalt ?ventekvote,? eksempelvis på Dolcontin er ikke tillatt. Derimot kan lege anledning til å forskrive buprenorfin i nedtrappingsøyemed i påvente av ordinær LAR.

Legg igjen en kommentar