Finnes det avvenningsinstitusjoner i Oslo?

38 år fra Oslo


Vi er ikke helt sikre på hva hva du mener med avvenningsinstitusjoner, men det finnes 
mange behandlingstilbud når det gjelder rusproblematikk i Oslo. Grovt sett kan man dele disse inn i avrusningsinstitusjoner, poliklinisk behandling og korttids og langtids døgninstitusjoner.

Avrusing:
Om det gjelder narkotika:
Ullevål, avdeling avgiftning narkotika; tlf. 22 11 89 50
P22 avrusing; tlf. 23 29 05 00
Evangeliesenteret Storgata; tlf. 21 00 49 00

Om det gjelder alkohol og/eller medikamenter (spesielt benzodiazepiner):
Enheten Montebello; tlf. 22 51 71 71
Enheten Storgata; tlf. 22 93 83 83
Blåkors; tlf. 22 99 49 00

Når det gjelder de andre behandlingsformene anbefaler vi deg å søke etter disse på www.frittsykehusvalg.no. Du velger da 1) sykdom/behandling: Rus og avhengighet, 2) Behandling: Alkohol, medikamenter eller Narkotika (alt ettersom hva det gjelder), 3) Region: Helse Sør-Øst. Listen du får opp da kan du sortere på enten geografisk sted (i ditt tilfelle Oslo), navn på behandlingssted eller type behandling. Du kan dessuten ringe Pasientrådgivertelefonen (800 41 004) om du ønsker informasjon om dette pr. telefon.

Vil anbefale deg å prate med fastlegen din eller en ruskonsulent om dette. De fleste stedene trenger man henvisning fra lege. Det finnes private klinikker også, mulig legen har oversikt over noen av dem.

 

Legg igjen en kommentar