Alkoholisme, en sykdom?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Hei! Jeg lurte på hvorvidt alkoholisme sees på som en sykdom, karaktersvakhet eller begge deler?

Kvinne, 20 Rogaland

Å finne en avklaring på dette vil nok være vanskelig. Det finnes ikke noe «offentlig,» allment godtatt syn på dette i Norge i dag – meningene er delte, både blant leg og lærd. AA er kanskje de som går lengst i å kalle alkoholisme en sykdom.

Begrepet ”karaktersvakhet” er vanskelig. I den grad man bruker denne typen betegnelser, ville man heller kalt det viljesvakhet. Karaktersvakhet er et normativt begrep: det sier noe sånt som at dette egentlig er en litt dårlig person. Viljesvakhet er derimot ikke et normativt begrep, men det forteller bare at personen ikke handler i tråd med sine intensjoner, at han/hun endrer preferanser uten egentlig å ha en grunn.

I og med at man diagnostiserer alkoholisme, vil det kanskje sies å være en sykdom. Men det er en god del av elementene i diagnosen som går på viljesvakhet (punktene 3, 4 og 7). Det er dermed ikke direkte utledbart fra diagnosen i seg selv at alkoholisme er/ikke er en sykdom.

Her er en generell beskrivelse av punkter i diagnosen. Ifølge diagnosen foreligger det avhengighet/alkoholisme hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning. Man må ha mer alkohol for å oppnå den samme virkningen.
2. Abstinenssymptomer. Man føler fysisk og psykisk ubehag ved avhold.

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt. Planen er kanskje å ta to øl, men det ender med tolv.
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det.

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet.

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter.
7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Etter helsereformen i Norge 2004 fikk rusmiddelavhengige pasientrettigheter. Dette betyr at de har rettigheter på lik linje med andre pasienter/syke mennesker. Dette er nok et skritt i retning av å se på problemet med medisinske øyne, f.eks. med tanke på at helsevesentet diagnostiserer alkoholisme. Om det betyr at man nå anser avhengighet for å være en sykdom kan diskuteres. Men helsereformen er i hvert fall en tendens i retning av det – i et medisinsk perspektiv.

På den andre siden: hvis man ser hvordan dette behandles juridisk, er saken en annen. Hvis rusmiddelavhengige virkelig var syke, så skulle det tilsi at de ikke klarte å la være å ruse seg. Sykdommen «avhengighet» skal jo kjennetegnes ved at personen ikke klarer å la være. Men hvis en person ikke klarer å la være, hvorfor skal han da straffes for sine handlinger? Alkoholisme – og andre former for avhengighet – godtas ikke som unnskyldninger i retten. Hvis en alkoholiker blir tatt for å rane Vinmonopolet, kan han ikke komme til retten og si «nei du skjønner jeg er alkoholiker, så jeg klarte ikke la det være.» Da ville ingen dommer i verden frikjenne personen. Juridisk har man ikke sykdomsperspektivet. For å finne mer om dette er det et godt tips å ta kontakt med SIRUS. De har et strålende bibliotek som sender ut litteratur på bestilling via post.

 

Til slutt vil vi lenke til noen artikler – noen tilhengere og noen motstandere av sykdomsmodellen. Håper du leser engelsk, og at du får noe ut av det! Hvis du ikke leser engelsk, ta kontakt med SIRUS bibliotek og be om noe på norsk.

Forsvar for sykdomsmodellen : Addiction, a Disease of Compulsion and Drive: Involvement of the Orbitofrontal Cortex | Addiction is a Chronic Disease | Addiction: A Neurological Disorder

Motstandere mot sykdomsmodellen: AddictionChoice or Disease | Addico, ergo sum | Addiction is Not a Disease | Addiction & Behavioral Health | Addiction isn’t a brain disease

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo

Tjenesten er stengt fredag 17. mai og hele pinsen.

 

Vi åpner igjen tirsdag 21. mai kl 11.