Vi er noen elever fra haugeåsen ungdomsskole og vi lurer på noen spørsmål for vi holder på med et prosjekt så vi lurer på om : 1.hva er strafferammen for kjøp/salg og besittelse av alkohol.

Gutt, 14 år fra Østfold

Det er ikke straffbart å kjøpe øl selv om du er under 18 år (20 år i forhold til alkoholholdig drikke over 22 prosent). Du blir heller ikke straffet for besittelse av alkohol selv om du er under 18 år. Det er den personen som selger alkohol til en person under 18 år (20 år) som kan bli straffet. Dette er regulert i Alkohollovens § 1-5. Videre kan man lese i § 10-1 at straffen for brudd på disse bestemmelsene er bøter eller fengsel i inntil 6 mnd. Dersom overtredelsen er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen legges vekt på om overtredelsen har stort omfang eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpende art.

Lykke til med oppgaven!

Legg igjen en kommentar