Hei!
Vi har et gruppearbeid på skolen vår og Alkohol- og Rusmisbruk. Jeg lurer på hvilke de viktigeste (verste/mest omfattende)skadene. 

Kvinne på 14 fra Oslo.

Generelt er nok de viktigste og mest omfattende skadene de skader man får ved ulykker som følge av rusa atferd. Utover dette varierer skadene ved bruk av ulike rusmidler veldig. Hvis vi skulle skrive alt vi vet om dette, ville det være å gjøre oppgaven for deg, og det ville blitt veldig langt. Det vi anbefaler deg er kanskje å begrense oppgaven til å handle om visse spesifikke rusmidler. Eller du kan kanskje velge enten å skrive om korttidsvirkninger og skader under rusen, eller om langtidsskader ved høyt forbruk over tid. Du kan finne mer hjelp til skoleoppgaven her. Vi har også omtale av de forskjellige rusmidlenes virkninger og skader under våre faktasider om ulike rusmidler.

Legg igjen en kommentar