Hei, jeg er en barnevernstudent ved høgskolen i Oslo. Vi holder på med et prosjekt om behandling av ungdom rusproblemer (med vekt på narkotika). Siden vi er barnevernstudenter har vi fokus på aldersspennet 15-23. Vi trenger hjelp til å finne ut hva slags tiltak som finnes i Oslo for disse ungdommene, og særlig i aldersgruppen under 18 år som er under barneverntjenesteloven. Håper dere kan hjelpe! Vi er interessert i alle slags tiltak. 

Kvinne, 21 år fra Oslo

Oslo er delt inn i ulike bydeler, og de ulike bydelene kan ha ulike tiltak/tilbud til denne aldersgruppen. Er det ungdom med rusproblem vil oftest barnevernet bli/være koplet inn og de har oversikt over de ulike tiltakene i bydelene. Et alternativ kan være å ringe til noen av barnevernskontorene i Oslo å høre.

Noen av disse ungdommene blir sendt på behandling/institusjoner/kollektiv for å komme vekk fra byen og inn i andre miljø med tett oppfølging av voksne/fagpersoner.

Uteseksjonen er en oppsøkende tjeneste som holder til i sentrum av Oslo, de har kontakt med Ungdom fra 16 -25 år. Tlf; 913 03 913 og god oversikt over ulike hjelpetiltak. Overnattingssted for unge voksne 18-25 år, heter EXIT, ligger under rusmiddeletaten. 23 42 76 40

Dere kan også sjekke med frivillige hjelpeorganisasjoner som blåkors, frelsesarmeen, kirkens bymisjon og Maritastiftelsen.

Legg igjen en kommentar