Hva er farligst – ecstasy eller amfetamin?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvite tabletter
Hva er farligst? Ecstasy eller amfetamin?
Kvinne 18, Telemark

 

 

Det er forbundet en viss risiko ved alle type rusmidler. Videre kan man si at virkningen av et rusmiddel avhenger av flere forhold, herunder brukerens personlighetstype, forventninger og miljø, samt rusdosens styrke og størrelse. Det vil si at en gitt dose ecstasy kan være farlig for en person, men ikke for en annen. På samme måte kan amfetamin for en person være farligere enn ecstasy, mens det er omvendt for en annen.

Virkningene av stoffene er relativt like. Begge er sentralstimulerende, det vil si at bruk kan føre til rastløshet, pratsomhet, økt energi og redusert søvn- og matbehov. Det sees ofte økt puls, blodtrykk og kroppstemperatur. Videre vil den stimulerende virkningen på hjerte- og karsystemet gi en økt risiko for blant annet hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser, noe som kan få dødelig utfall.

I tillegg til å virke sentralstimulerende virker ecstasy også hallusinogent, men denne virkningen blir først mer dominerende ved større doser. Samtidig øker risikoen for forvirringstilstander. Brukeren kan få syns- og hørselshallusinasjoner og forfølgelsestanker. En ubehagelig følelse av panikk og angst kan også forekomme, noe som kan resultere i ukontrollerte handlinger, med alvorlige skader og dødsfall til følge. Hos personer som har brukt ecstasy over tid sees i tillegg problemer i form av nedsatt hukommelse, depresjon, søvn- og spiseforstyrrelser.

Amfetamin virker ikke hallusinogent, men hyppig bruk over lengre perioder kan føre til depresjon og/eller forvirring, eventuelt paranoid psykose (skremmende vrangforestillinger om å være forfulgt). Dette fordi slike perioder vanligvis innebærer svært lite søvn og mat, noe som etter hvert vil føre til en fase preget av utmattelse og stort søvnbehov. Vanligvis oppstår ikke sterke fysiske abstinenssymptomer etter avsluttet bruk, men verking i ledd og muskler, angst og urolig søvn er likevel relativt vanlig. Søvnforstyrrelsene kan vedvare seks til åtte uker etter avsluttet bruk. «Flashbackfenomener» kan forekomme etter bruk av amfetamin, med gjenopplevelse av rusfenomener også i stoffrie perioder. Risikoen knyttet til amfetaminbruk vil øke dersom man injiserer stoffet.

Begge stoffene kan gi avhengighet.

> Les mer om ecstasy her
> Les mer om amfetamin her

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.