Min henvendelse gjelder et rusmisbruk som i hovedsak skjer i helger og festrelaterte omgivelser. Personlig oppfatter jeg dette som virkelig problematisk, da jeg ellers er en meget disiplinert og ansvarsfull person. Det jeg selvsagt frykter er at det til slutt vil ta overhånd.

Mitt spørsmål til dere er om det finnes noen tiltak (mestringskurs, forebyggenende kurs ol.) jeg kan delta på.
Mann 20, Oslo

Det er en fornuftig tanke å kartlegge hva som finnes av tilbud før ens rusbruk eventuelt tar helt overhånd. Ofte er det vanskeligere å gjøre noe dersom problemet har utviklet seg. Ut i fra det lille du skriver kjenner vi dessverre ikke til kurs som vi umiddelbart tenker kan passe. Imidlertid finnes det Ruspoliklinikker (RUPO) i Oslo, som tilbyr behandling i form av samtaler, som oftest med psykolog, sosionom eller psykiatrisk sykepleier. Mange av de som benytter seg av dette tilbudet har psykiske problemer i tillegg, men det er ingen forutsetning. For å få bestilt time må enten fastlege eller sosialtjeneste henvise deg.

Videre vil vi anbefale deg å ta kontakt med Uteseksjonen i Oslo (siden ligger midlertidig nede), tlf. 913 03 913 for å drøfte alternative løsninger med dem. Du kan selvsagt også ringe oss på 08588.

Legg igjen en kommentar