Jeg har efter hånden erkjent at jeg er avhengig av alkohol. Jeg vil gjerne ut av det igjen, jeghar prøvet flere gange at stoppe, men det lykkes ikke rigtig. Hvad/hvordan gjør jeg for at komme ut av det..??
Mann 45, Akershus

Kombinasjonen av en erkjennelse av å ha et rusproblem og et ønske om å gjøre noe med problemet er en meget god start. Videre er det, som du også har erfart, mange som gjør forsøk på å slutte på egen hånd, uten at dette gir ønsket resultat. En mulighet er derfor å oppsøke profesjonell hjelp. I ditt fylke finnes ulike behandlingstilbud, både heldøgns- og polikliniske tilbud. Du kan selv gå inn på www.frittsykehusvalg.no for å lete deg frem til egnet tilbud. I de fleste tilfeller vil det stilles krav om henvisning fra fastlege, sosialtjeneste eller spesialisthelsetjeneste. Dersom du ønsker videre samtale rundt noe av dette, kan du også gjerne ringe RUStelefonen 08588.

> Les om A-hus, avdeling rus og avhengighets tilbud

Legg igjen en kommentar