Jeg har to jenter på 12 og 16 i familien som har fortalt meg at deres foreldre drikker mye og at når far drikker blir han voldelig, noe som gir seg utslag i at han kaster ting rundt og/eller etter deres mor. Han skal visstnok også ha tatt kvelertak på mor med telefonledningen. De forteller meg at når slike ting skjer, setter de seg på rommet og skrur opp musikken. Ut fra det jeg har hørt fra andre mistenker jeg at både far og mor også bruker andre rusmidler. Jeg vil gjerne hjelpe disse jentene men de bor langt unna oss og utenfor Norge. Noen forslag til hva jeg kan gjøre? Familien fremstår utad som en vellykket familie med gode jobber, fint hus og god skole til barna.

Kvinne 34, Akershus

Hva du kan gjøre vil antakelig blant annet avhenge av i hvilket land familien befinner seg i og om det finnes en barneverntjeneste i landet. Vi anbefaler deg å ta kontakt med det lokale barnevernet i kommunen du bor i. Forhåpentligvis kan de veilede deg videre i forhold til om du kan bidra med noe i denne situasjonen.

Legg igjen en kommentar