Heisann!
Dersom man har sniffet lightergass i en liten tid 1-2 uker, kan det da komme senvirkninger flere dager, uker og måneder etterpå? Hvilke? Hvordan kan jeg finne ut om jeg har fått skader på nyrer/lever osv.?
Kvinne 19, Akershus

Skader ved sniffing
Denne bruken kan nok føre til visse senskader. Kroppslig kan misbruket medføre sår hals, hoste, rennende nese, neseblødninger, blodskutte øyne, sløret blikk, vekttap og lukt av kjemikalier/ dårlig ånde. Det kan i tillegg oppstå sår i og rundt munn og nese. Kronisk misbruk av sniffestoffer – hvis dette fortsetter i hyppighet og omfang – kan du få alvorlige organskader. Dette kan sammenliknes med hva som kan sees ved løsemiddelskade. Lever, nyrer og hjerne er spesielt utsatt. Hjerneskader kan vise seg for eksempel ved skjelving, koordinasjonsproblemer, tankeforstyrrelser og redusert hukommelse.
> mer om sniffestoffer her

Toleranse og avhengighet
Jevnlig sniffing fører vanligvis til toleranse, slik at dosen må økes for å oppnå samme virkning. Bruk av sniffestoffer som rusmiddel kan medføre avhengighet. Dersom stoffinntaket plutselig opphører, kan det oppstå abstinenssymptomer som kan vise seg ved bl.a. hodepine, magesmerter og muskelkramper.
> mer om avhengighet her

Hvis du er bekymret for din helsetilstand, ikke nøl med å kontakte lege. Legen har taushetsplikt, og det er viktig å være ærlig med han/henne og fortelle hele historien som den er.

Legg igjen en kommentar