Jeg ønsker å vite hvor man kan henvende seg for å avgi urinprøver for medikamenttesting. Det er viktig at prøvene blir tatt slik at det ikke er tvil om at de ekte.

Kvinne 37 år,fra Akershus

Skal du ta urinprøver, så er fastlegen den rette å gå til. De kan ved siden av å stå for selve prøven, følge opp på andre måter. De vil også sende prøven til labratorier ved tvil. Hvis du vil snakke med et laboratorium, kan du se på www.furst.no  . De kan du evt også ringe hvis du har spørsmål.

Legg igjen en kommentar