Hva skjer hvis foreldre finner narkotiske stoffer hos ungdom og leverer dem til Politiet? Noen sa at den som leverer stoffet kunne få straff for besittelse av narkotika.

Kvinne, 43 år fra Finmark

Hvis man finner narkotiske stoffer og leverer det til politiet, vil politiet stille spørsmål som; hvem fant det, hvor ble det funnet, når ble det funnet etc. Ut fra den informasjonen som blir gitt vil politiet ta saken videre. Så det er ikke slik at politiet automatisk vil mistenkeliggjøre den som leverer inn stoffet. Blir narkotika levert til polititet fordi man har funnet et/flere narkotiske stoff, uten at det er tilknyttet noen personer man vet om, vil det bli registrert som funnet. Får politiet informasjon om spesifikke personer som har vært i besittelse av det/de narkotiske stoffene vil det være naturlig å registre navn og følge det opp. I noen saker vil det nok føre til forelegg, det kommer an på mengden. I andre tilfeller kan det føre til straff hvis den det gjelder er i besittelse av større mengder. Hvilke konsekvenser det gir kommer også an på alderen til den det gjelder. (Over og under den kriminelle lavalder – 15 år)

Legg igjen en kommentar