Ser at jeg har fått et misbruk av beroligende piller, som jeg har fått fra forskjellige leger. Tørr ikke be legen min om hjelp da jeg jobber i helsesektoren og frykter at han må melde dette vidre. Frykter at jeg kan miste lisensen min. Har legen taushetsplikt, eller gjelder ikke den når det gjelder pillemisbruk?

Kvinne 38 år ,fra Oslo

Legen har taushetsplikt i utgangspunktet. Om han/hun ser at der er fare for liv og helse, så kan denne oppheves. Dette skjer sjeldent, og behandling og hjelp skal og vil oftest skje i sammarbeid og i felles forståelse mellom behandler og den som trenger behandling. Problemet du nevner blir ofte større jo lenger du venter. Det finnes tiltak og hjelp som tar hensyn til jobb og livssituasjon. Ring oss gjerne for mer veiledning

Legg igjen en kommentar