Jeg har en prosjekt på skolen , jeg må skrive om hasj. Og jeg må finne ut historien om det. Og jeg finner ikke noe om det. Også må jeg finne ut om hvor lenge man kan få straff for å kjøpe/selge det.
 Kvinne på 14 fra  Østfold.

Sjekker du ut denne siden fra folkehelseinstituttet ,så får du fakta og historie om hasj(faktarket) Når det gjelder straff sier straffeloven dette : Utdrag fra straffelovens § 162: "Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter." Grensen for hva som betraktes som en grov narkotikaforbrytelse går kvantummessig ved ca 1 kg for cannabis. Om det imidlertid kun dreier seg om erverv og oppbevaring uten sikte på videre omsetning, og det er snakk om under 10-15 gram cannabis, kan det være aktuelt med et forelegg (i praksis en bot). Forutsetningen er at man innrømmer straffeskyld og godtar at man ilegges en bot for forholdet.  Lykket til!

Legg igjen en kommentar